Blog

Retentierecht en digitale code

Een retentierecht is de bevoegdheid van een schuldeiser om afgifte van een zaak op te schorten totdat de vordering is voldaan. In onze blog van vorige maand zijn de vereisten opgesomd voor het inroepen van een retentierecht. Door middel van deze blog geven wij de volgende tip: Niet alleen een tastbare zaak kan worden vastgehouden, maar ook kan worden gedacht aan het achterhouden van (digitale) codes. Een voorbeeld uit de rechtspraak. Na oplevering is er discussie over het functioneren van een brandmeldinstallatie.

Lees het artikel

Mogelijkheden verhuurder bij huurachterstand

Als verhuurder van bedrijfsruimte of woonruimte kun je te maken krijgen met een wanbetalende huurder. De huurder betaalt geen huur (meer), of steeds te laat. Dat is van alle tijden, maar wel vervelend. De huurovereenkomst duurt voort, maar je wilt dat de huurder vertrekt. Welke mogelijkheden heb je als verhuurder om dat te bewerkstelligen? Sophie Jansen licht toe.

Lees het artikel

Pensioen en scheiding

Steeds meer mensen gaan met pensioen. En is de verdeling daarvan dan goed geregeld na een echtscheiding? In de praktijk zien we dat de verdeling van het ouderdomspensioen na een echtscheiding nog wel eens problemen kan opleveren tussen ex-partners. Op basis van ervaringen uit de praktijk wil ik het volgende meegeven.

Lees het artikel

Retentierecht, hypotheekrecht en voorrang

Een in onze praktijk veel toegepast instrument is het retentierecht. In de uitgave van het Tijdschrift voor Bouwrecht van afgelopen maand (juli 2016) is een interessante uitspraak gepubliceerd van het Hof Den Bosch over voorrang tussen retentierecht en hypotheekrecht.

Lees het artikel

Biobased Economy

Biobased Economy is hot. In onze regio zijn veel succesvolle initiatieven gebundeld in de Biobased Delta. Het gebied van de Biobased Delta strekt van Gent tot Delft en van Vlissingen tot Moerdijk. Wij zitten midden in dit gebied. Diverse klanten van ons kantoor zijn volop bezig in de Biobased Economy. Biobased Economy is de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa. Het voorbeeld dat bij de meeste mensen direct opkomt is biodiesel.

Lees het artikel

Ladder duurzame verstedelijking eenvoudiger

De “ladder voor duurzame verstedelijking” verplicht bij nieuwe plannen aan te tonen dat er behoefte is aan de betreffende woningen, winkels of andere gebouwen. De ladder moet leegstand voorkomen en stimuleren dat vooral in stedelijk gebied wordt gebouwd. Niet iedereen is enthousiast over de ladder die een paar jaar geleden is ingevoerd. Bij ontwikkelaars is vooral veel commentaar op de hoge onderzoekskosten. Daarnaast is er ook veel onduidelijkheid over reikwijdte en gehanteerde begrippen, zo blijkt ook uit uitspraken van de Raad van State.

Lees het artikel

Vakantieplannen alleen met uw kind: let op!

Dit weekend begint de zomervakantie in deze regio. Misschien gaat u genieten van een heerlijke vakantie met de kinderen in het buitenland. Als u van plan bent om alleen, dus zonder de andere ouder met gezag, naar het buitenland te reizen, moet u rekening houden met extra controles van de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. Belangrijk is om de andere ouder met gezag een toestemmingsformulier te laten ondertekenen, zodat u kunt aantonen dat u toestemming heeft voor de reis van de andere ouder.

Lees het artikel

Nieuwe aanbestedingsregels: let op bij uw volgende inschrijving!

Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Een belangrijke wijziging waar iedere inschrijver mee te maken zal krijgen is dat de inhoud van het begrip ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) is gewijzigd. Voorheen kenden we gunning op basis van EMVI of op basis van de laagste prijs. Door de wetswijziging is EMVI nu een containerbegrip, waar verschillende gunningscriteria mee kunnen worden bedoeld. In de aanbestedingsstukken zal moeten worden bekeken of bedoeld wordt te gunnen op basis van:

  • Beste prijs-kwaliteithouding.

Lees het artikel