Blog

Faillissement VOF betekent niet meer vanzelf het faillissement van de vennoten

Een vennootschap onder firma (VOF) is een bijzondere ondernemingsvorm. Een VOF bezit namelijk geen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen. Crediteuren kunnen zich daarop met voorrang verhalen ten opzichte van de privé-schuldeisers van de vennoten. Bijzonder is dat hoewel een VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft, een VOF toch failliet kan worden verklaard. Als een VOF failliet werd verklaard, dan had dit automatisch mede het faillissement van de vennoten tot gevolg. In 2009 heeft de Hoge Raad bijvoorbeeld nog geoordeeld dat de in Polen woonachtige vennoten van een Nederlandse VOF automatisch failliet gaan door het faillissement van die VOF.

Lees het artikel

Succesvolle bescherming van de LAMZAC

In mijn vorige blog schreef ik over het belang om producten op de juiste wijze juridisch te beschermen. Is je product goed beschermd, dan kun je optreden tegen namaak en piraterij.

Lees het artikel

Planschade

Planschade is inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak door een planologische wijziging, zoals een nieuw nadeliger bestemmingsplan. Onder voorwaarden wordt een tegemoetkoming toegekend. Gemeenten wentelen de planschadevergoeding doorgaans af op de projectontwikkelaar.

Lees het artikel

Bescherming van techniek en het modellenrecht

In onze praktijk zien we dat innovatie aan de orde van de dag is. Ook in de bouw. Modulaire woningen, nul-op-de-meter-oplossingen; vernieuwingen volgen elkaar in razend tempo op. Dat leidt er ook toe dat het intellectueel eigendomsrecht aan terrein wint. Via dit rechtsgebied kan innovatie worden beschermd zodat kan worden voorkomen dat anderen daarmee aan de haal gaan.

Lees het artikel

Vragen stellen niet voldoende. Je moet expliciet waarschuwen!

De waarschuwingsplicht is een bekend fenomeen in de bouw. Vrijwel dagelijks zijn wij voor klanten met dit onderwerp bezig. De ontwikkelingen hierover in de rechtspraak volgen wij dan ook met veel belangstelling. De Raad voor Arbitrage voor de Bouw heeft in een kort geleden gewezen vonnis geoordeeld dat het enkel stellen van vragen door de aannemer niet tot gevolg heeft dat aan de waarschuwingsplicht is voldaan. Je bent dus gewaarschuwd! Je moet niet alleen vragen stellen,

Lees het artikel

Internationale schelpdierconferentie

Op 26 en 27 januari 2017 vindt de 5e internationale schelpdierconferentie plaats in het Deltapark Neeltje Jans. Mr. Werner Lindhout is uitgenodigd om te spreken over het onderwerp “Werken in de natuur, hoe kan het beter?”. Bij dit onderwerp komt onze kennis op het gebied van schaal- en schelpdiervisserij en in het bouw- en aanbestedingsrecht op een fraaie manier bij elkaar. Voor het volledige programma en aanmelden hierbij de link naar de website van de conferentie.

Lees het artikel

Pensioen in eigen beheer en echtscheiding

Vaak hebben directeur-grootaandeelhouders geen pensioenvoorziening bij een externe verzekeraar maar bouwen zij pensioen in eigen beheer op in hun eigen onderneming. In geval van een scheiding dient dit opgebouwde pensioen in eigen beheer te worden verdeeld. Dit kan door het deel dat aan de ex-echtgenoot/echtgenote toekomt af te storten bij een pensioenverzekeraar of dit deel in de BV te laten en pas te laten uitkeren zodra de DGA (directeur-groot aandeelhouder) met pensioen gaat. Er is een wetvoorstel dat het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet langer meer mogelijk maakt.

Lees het artikel

Na-ijlingseffect resulteert in termijnverlenging

Ernstige regen of bijvoorbeeld vorst kan betekenen dat de aannemer niet door kan met het werk. Met de figuur van onwerkbare (werk)dagen zijn (professionele) opdrachtgevers en aannemers goed bekend. Als er discussie is, dan gaat die over de vraag wat de consequentie is van het onwerkbare weer voor de bouwtijd. Interessanter is dat vaak wordt vergeten dat onwerkbaar weer zich (ook) later kan wreken in het bouwproces en dit na-ijlingseffect de aannemer recht geeft op een langere bouwtijd.

Lees het artikel

Bedrijfsovername: de meldingsplicht

In mijn praktijk begeleid ik regelmatig ondernemers die een bedrijf willen kopen of verkopen. In dat kader las ik recent een interessant arrest van het Hof Den Haag over de meldingsplicht van de verkoper bij een bedrijfsovername. Centraal stond de vraag of de verkoper het bestaan van een verliesgevend onderhouds- en garantiecontract had moeten melden aan de koper. De koper had de verkoper van een bedrijf aansprakelijk gesteld voor het niet melden van problemen met het onderhouds- en garantiecontract.

Lees het artikel