Blog

Projectontwikkeling – wie betaalt de rekening?

Voordat er op grond gebouwd kan worden moeten er vaak de nodige infrastructurele werken worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het aanleggen van straten, rioleringen en ander openbare voorzieningen. Deze voorzieningen worden doorgaans in opdracht van gemeenten aangelegd. Draait de gemeente dan ook op voor deze kosten? Nee. De gemeente heeft een aantal opties om de kosten te verhalen.

Lees het artikel

Maakt wetsontwerp arbeidsmarkt in balans einde aan payrolling?

Vorige week is de Wet arbeidsmarkt in Balans ter internetconsultatie voorgelegd. Hoe­wel de beoogde inwerkingtredingsdatum pas 1 januari 2020 is, is het vanwege sommige mogelijke verstrekkende gevolgen toch zinvol om alvast kennis te nemen van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Denk daarbij aan nieuwe regels voor flexibele arbeid, proeftijd en payrolling. Bij oproepovereenkomsten wordt voorgesteld dat een oproep om te komen werken, die overigens ook per mail mag, ten minste 4 dagen van tevoren moet worden gedaan.

Lees het artikel

Circulaire gevels door een erfpachtrecht

De circulaire economie is een hot item. In de circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.

Lees het artikel

Let op het studiekostenbeding bij echtscheidingen

Als ouders uit elkaar gaan willen zij het graag goed voor hun kinderen regelen. Voor ouders is het belangrijk om zich te realiseren wat er in het echtscheidingsconvenant wordt opgenomen. Een punt van aandacht is het studiekostenbeding, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch. In die zaak (ECLI:NL:GHSHE:2017:2547) hadden partijen in 1997 een studiekostenbeding afgesproken ten behoeve van hun dochter. Op grond van dit beding was de vader verplicht om ook na haar 21ste levensjaar aan de dochter een bijdrage te  betalen.

Lees het artikel

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Uitstel. Of afstel?

Ondanks een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorlopig niet door de Eerste Kamer gekomen. Waar in eerste instantie 1 januari  2018 als ingangsdatum van de wet stond gepland, is dat nu door minister Plasterk met in ieder geval één jaar opgeschoven. En het leek toch betrekkelijk eenvoudig. Bouwtechnische voorschriften zouden niet meer worden getoetst door de overheid, maar door private partijen die gebruik zouden maken van instrumenten voor kwaliteitsborging.

Lees het artikel

Vergeten huurprijsindexering bedrijfsruimte

In de meeste huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten staat een regeling voor de huurprijsindexering. Toch wordt in de praktijk regelmatig vergeten om de huurprijs te indexeren. Kun je dan als verhuurder – ook jaren later – nog aanspraak maken op de te weinig betaalde huur? Of mag je je als huurder rijk rekenen? Sophie licht dit toe aan de hand van een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. In die kwestie was in 1997 een huurovereenkomst gesloten met daarin een jaarlijkse huurprijsindexering.

Lees het artikel

Beslag op buitenlandse bankrekening

Je kent allemaal de volgende situatie. Een klant laat facturen onbetaald. Je ziet je gedwongen naar de rechter te gaan. De rechtbankprocedure heb je met succes doorlopen. Maar toch sta je met lege handen, omdat die klant met de noorderzon is vertrokken.

Lees het artikel