Berichten in de Branche:Techniek

Pas als aannemer op met dreigementen om het werk te beëindigen

Pas als aannemer op met het dreigen om je werkzaamheden te beëindigen! Zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van arbitrage voor de Bouw die recent in de Cobouw is gepubliceerd. Het Hoogheemraadschap had in die kwestie met een aannemer gecontracteerd voor het verrichten van baggerwerkzaamheden. De aannemer had in haar offerte aangegeven te werken met beunbakken van 19 bij 5 meter. Nadat de aannemer op de website van het Hoogheemraadschap had gelezen dat de sluis een schutlengte had van 24,5 meter heeft zij besloten om grotere beunbakken te gebruiken.

Lees het artikel

AVG: de stand van zaken

Op 25 mei 2018 stond heel Nederland even in het teken van het privacyrecht. Op deze datum trad namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De media stonden er bol van en ook u heeft ongetwijfeld e-mails ontvangen van organisaties met een verzoek om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Lees het artikel

Het aanbieden van een onderhands akkoord

Ondanks alle energie die is geïnvesteerd, kan het gebeuren dat jouw onderneming in financieel zwaar weer komt te verkeren. Dit heeft tot gevolg dat de opties moeten worden onderzocht om de onderneming te herstructureren om deze onderneming weer rendabel te krijgen. Indien je voorziet dat je je schulden niet meer volledig kan voldoen en een faillissement wil voorkomen, kan ook de optie worden onderzocht om alle schuldeisers te verzoeken in te stemmen met een buitengerechtelijk akkoord.

Lees het artikel

De rekening-courant schuld van de ondernemer: de fiscus treedt op!

Niet zelden leent de directeur-grootaandeelhouder geld van zijn eigen onderneming, bijvoorbeeld voor het financieren van de aankoop van een woning of voor het bekostigen van zijn uitgaven. Het mes snijdt in dat kader aan twee kanten: de ondernemer verkrijgt enerzijds direct liquide middelen en behoeft anderzijds (nog) geen box 2 belasting te betalen. De fiscus loopt hierdoor echter inkomsten mis en gaat hiertegen optreden. Het kabinet is van plan om in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel in te dienen met een zogenoemde rekening-courantmaatregel.

Lees het artikel

Aanbesteding: inschrijving strategisch of manipulatief, waar ligt de grens?

Bij een aanbesteding heeft iedere inschrijver het doel om de opdracht te krijgen. Als inschrijver doe je daarom een zo gunstig mogelijke aanbieding. Om de kansen daarbij te vergroten is het in principe toegestaan om een strategische aanbieding te doen, die specifiek is ingericht om zoveel mogelijk punten te scoren. Maar, zodra dat omslaat naar een manipulatieve inschrijving wordt het ontoelaatbaar. Waar ligt de grens? Bij een manipulatieve inschrijving is de aanbieding opgesteld om de beoordelingssystematiek te frustreren.

Lees het artikel

Verhuurder opgelet: informeer huurder tijdig bij afloop tijdelijke verhuur!

Sinds de ingang van Wet Doorstroming Huurmarkt op 1 juni 2016 is het voor verhuurders mogelijk om voor tijdelijk een zelfstandige woonruimte te verhuren zonder dat huurders hierbij huurbescherming toekomen. Punt van aandacht bij het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomsten is dat verhuurder de huurder tijdig moeten informeren over het einde van het huurcontract. Deze schriftelijke kennisgeving moet maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd gebeuren. Indien niet aan voornoemd vereiste wordt voldaan,

Lees het artikel

Maakt wetsontwerp arbeidsmarkt in balans einde aan payrolling?

Vorige week is de Wet arbeidsmarkt in Balans ter internetconsultatie voorgelegd. Hoe­wel de beoogde inwerkingtredingsdatum pas 1 januari 2020 is, is het vanwege sommige mogelijke verstrekkende gevolgen toch zinvol om alvast kennis te nemen van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Denk daarbij aan nieuwe regels voor flexibele arbeid, proeftijd en payrolling. Bij oproepovereenkomsten wordt voorgesteld dat een oproep om te komen werken, die overigens ook per mail mag, ten minste 4 dagen van tevoren moet worden gedaan.

Lees het artikel

Circulaire gevels door een erfpachtrecht

De circulaire economie is een hot item. In de circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.

Lees het artikel