Berichten in de Branche:Familie

AVG: de stand van zaken

Op 25 mei 2018 stond heel Nederland even in het teken van het privacyrecht. Op deze datum trad namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De media stonden er bol van en ook u heeft ongetwijfeld e-mails ontvangen van organisaties met een verzoek om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Lees het artikel

De rekening-courant schuld van de ondernemer: de fiscus treedt op!

Niet zelden leent de directeur-grootaandeelhouder geld van zijn eigen onderneming, bijvoorbeeld voor het financieren van de aankoop van een woning of voor het bekostigen van zijn uitgaven. Het mes snijdt in dat kader aan twee kanten: de ondernemer verkrijgt enerzijds direct liquide middelen en behoeft anderzijds (nog) geen box 2 belasting te betalen. De fiscus loopt hierdoor echter inkomsten mis en gaat hiertegen optreden. Het kabinet is van plan om in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel in te dienen met een zogenoemde rekening-courantmaatregel.

Lees het artikel

Let op het studiekostenbeding bij echtscheidingen

Als ouders uit elkaar gaan willen zij het graag goed voor hun kinderen regelen. Voor ouders is het belangrijk om zich te realiseren wat er in het echtscheidingsconvenant wordt opgenomen. Een punt van aandacht is het studiekostenbeding, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch. In die zaak (ECLI:NL:GHSHE:2017:2547) hadden partijen in 1997 een studiekostenbeding afgesproken ten behoeve van hun dochter. Op grond van dit beding was de vader verplicht om ook na haar 21ste levensjaar aan de dochter een bijdrage te  betalen.

Lees het artikel

Pensioen in eigen beheer en echtscheiding

Vaak hebben directeur-grootaandeelhouders geen pensioenvoorziening bij een externe verzekeraar maar bouwen zij pensioen in eigen beheer op in hun eigen onderneming. In geval van een scheiding dient dit opgebouwde pensioen in eigen beheer te worden verdeeld. Dit kan door het deel dat aan de ex-echtgenoot/echtgenote toekomt af te storten bij een pensioenverzekeraar of dit deel in de BV te laten en pas te laten uitkeren zodra de DGA (directeur-groot aandeelhouder) met pensioen gaat. Er is een wetvoorstel dat het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet langer meer mogelijk maakt.

Lees het artikel

Pensioen en scheiding

Steeds meer mensen gaan met pensioen. En is de verdeling daarvan dan goed geregeld na een echtscheiding? In de praktijk zien we dat de verdeling van het ouderdomspensioen na een echtscheiding nog wel eens problemen kan opleveren tussen ex-partners. Op basis van ervaringen uit de praktijk wil ik het volgende meegeven.

Lees het artikel

Vakantieplannen alleen met uw kind: let op!

Dit weekend begint de zomervakantie in deze regio. Misschien gaat u genieten van een heerlijke vakantie met de kinderen in het buitenland. Als u van plan bent om alleen, dus zonder de andere ouder met gezag, naar het buitenland te reizen, moet u rekening houden met extra controles van de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. Belangrijk is om de andere ouder met gezag een toestemmingsformulier te laten ondertekenen, zodat u kunt aantonen dat u toestemming heeft voor de reis van de andere ouder.

Lees het artikel